BELKENT A.Ş.

KURUMSAL

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynağının doğru belirlenmesi ve yönetilmesi başlıca hedefimiz olup çalışanlarımızı büyük bir ailenin parçası olarak görüyoruz. Dürüst ve saygılı iletişim ilkesinden hareketle en iyi hizmet kalitesinin; doğru çalışan ve işini severek yapan bir ekip ile mümkün olacağına inanıyoruz. Başarılı bir ekip için; saha ve idari kadrolarımızda görev alan tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimi destekliyoruz.

İşimize, iş arkadaşlarımıza ve şehrimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde, her zaman, hizmet verdiğimiz insanları mutlu edecek personellerle çalışmaya özen gösteriyoruz.

İşe Alım Süreci

Herhangi bir çalışan gereksinimi olması halinde işe alım sürecimiz başlar. Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday özgeçmiş havuzları oluşturulup, pozisyon gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra, uygun adaylar görüşmeye davet edilir. Çalışan seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Performans Değerlendirme Süreci

Şirketin genel hedeflerinden bölüm ve birey bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılır.

Ücret Yönetimi

Şirket’te Ücret Yönetimi’nin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır.